Bericht van het Bestuur

Intentie tot overdracht gymgroepen naar Stichting Welzijn Ouderen Gendt

Sinds het ontstaan van Tweestroom bestaat onze vereniging uit een volleybal- en een gymafdeling. Twee afdelingen, waarvan we in de praktijk merken dat ze beide op zichzelf staan. Op zichzelf ook wel weer logisch, omdat de gymleden gewoon lekker willen gymen en de volleyballers lekker willen volleyballen. Gescheiden sportzalen, trainingsmomenten en leeftijdsopbouw versterken deze scheiding.

Aan het einde van het vorige seizoen is Marja Braam gestopt met haar coördinatie-activiteiten voor de gymafdeling. Een oproep aan de gymleden vanuit het bestuur heeft niet geleid tot opvolging. Als gevolg hiervan is de gymafdeling volledig uit het zicht van het bestuur gekomen, terwijl de verantwoordelijkheid wel is gebleven. Dit vinden we niet wenselijk. We zijn gaan denken, hoe wij deze situatie het meeste recht kunnen doen.

We hebben contact gezocht met Stichting Welzijn Ouderen Gendt (SWOG). Een organisatie waar de gymafdeling o.i. prima ingepast kan worden. Na verkennende gesprekken, hebben zowel SWOG als Tweestroom de intentie uitgesproken om de gymgroepen over te gaan hevelen naar SWOG.

Beide organisaties werken deze overdracht nu verder uit in definitieve afspraken. Zodra deze afspraken rond zijn en we dus ook weten wanneer de overdracht plaats gaat vinden, informeren we de vereniging.

Tijdens de trainingsavonden van onze gymgroepen op 27 en 28 november zijn onze gymleden persoonlijk door enkele bestuursleden geïnformeerd.

Het bestuur