Bestuur

/Bestuur
Bestuur2018-01-27T16:43:50+00:00
Jos Aarntzen
Voorzitter
Lianne van Ampting
Vice-voorzitter
Annelie Meeuwsen
Secretariaat
Robbert Bakker
Penningmeester
Milou Rikken
Wedstrijdsecretariaat
Gerard Bakker
Communicatie Commissie
Henk de Beijer
Technische Commissie
Anthoinet van den Heuij

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het beleid van de club, zit bestuursvergaderingen en ALV’s voor, stuurt de overige bestuursleden aan en verzorgt de communicatie met externe partijen zoals de Nevobo en andere verenigingen.
Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, notuleert bij de vergaderingen en is eerste contactpersoon voor de Nevobo.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën binnen de club; het betalen van de zaalhuur en competitiegelden, het innen van de contributie, het bijhouden van de cashflow en het opmaken van de begroting en realisatie zijn de voornaamste taken.

Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het inhuren van de zaal, het regelen van het competitieschema en het bijhouden van de wedstrijdwijzigingen, en maakt daarnaast deel uit van de competitiecommissie.

Scheidsrechterscoördinator

De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de aanwijzing, opleiding en begeleiding van scheidsrechters en andere officials. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor de Nevobo voor alle scheidsrechtergerelateerde zaken en neemt hij deel aan de competitiecommissie.