De klankbordgroep is een werkgroep die bestaat uit spelers, recreanten en een vertegenwoordiging vanuit het bestuur. De klankbordgroep is in het leven geroepen omdat er meer contact wenselijk is met de competitie spelende teams en trainende recreanten groepen.
Om meer interactie tussen de leden, het bestuur en de commissies te krijgen is het de bedoeling dat deze werkgroep om advies gevraagd kan worden maar ook inbreng mag hebben in besluitvorming en activiteiten.
De klankbordgroep komt minimaal twee maal per seizoen bijeen. De eerste bijeenkomst niet meegerekend. De eerste bijeenkomst is om afspraken te maken en goede doelstellingen voor het seizoen te formuleren.
Aan het einde van het seizoen worden de werkzaamheden van de klankbordgroep geëvalueerd.

Leden klankbord groep:
Astrid Berns – voorzitster
Vertegenwoordiging bestuur
Vertegenwoordiging vanuit senioren teams en recreanten groepen