Lidmaatschap & Contributie

/Lidmaatschap & Contributie
Lidmaatschap & Contributie2019-01-09T20:29:27+00:00

Lid worden:
Hebt u belangstelling voor één van onze activiteiten (Volleybal of Gymnastiek) dan nodigen wij u van harte uit om 3x gratis met de activiteit mee te doen. (Tijden zijn op Gymnastiek of Volleybal Training-info pagina’s te vinden) Bent u hierdoor enthousiast geworden dan kunt u zich aanmelden door het Inschrijfformulier (waarop ook de informatie over de contributie staat) volledig in te vullen en in te leveren bij trainer of ledenadministratie

Senioren

5950per kwartaal

Recreanten

4150per kwartaal

A-Jeugd

5650per kwartaal

B-Jeugd

5350per kwartaal

C-Jeugd

5050per kwartaal

D-Jeugd

4750per kwartaal

E-Jeugd

4450per kwartaal

F-Jeugd

4150per kwartaal

Gymnastiek

3350per kwartaal

Vrijwilligers Regeling:
Vanaf het seizoen 2016/2017 heeft het bestuur van Tweestroom, na goedkeuring ALV, besloten een vrijwilligersregeling in te voeren.
Tweestroom wil dit zoveel mogelijk doen op basis van vrijwilligheid.
De vrijwilligersregeling komt er in het kort op neer dat ieder lid aan het begin van het seizoen aangeeft welke verenigingsdienst hij/zij zal uitvoeren.
Voor jeugdleden t/m 14 jaar doet een van de ouders of verzorgers de activiteit.
Er zijn tal van taken zoals à coach, trainer, bestuurslid etc.  waarvoor je je altijd kunt aanmelden. Dan word je vrijgesteld van de ‘verplichte’ vrijwilligers regeling.

Beëindiging lidmaatschap:
Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen dan dient u dit via
– email naar Corina Rikken ledenadministratie@tweestroomsv.nl of
– schriftelijk te doen bij de ledenadministratie, De Hoek 2, 6685 BD Haalderen.

Let hierbij op dat er een opzegtermijn van 1 kwartaal is. Dus men is naast het lopende ook het daaropvolgende kwartaal nog contributie verschuldigd. Zie ook Huishoudelijk reglement Artikel 6 a) en d)