Lid worden:
Heeft u belangstelling voor de sport volleybal dan nodigen wij u van harte uit om 3x gratis mee te doen. Bent u hierdoor enthousiast geworden dan kunt u zich aanmelden door het digitale Inschrijfformulier in te vullen.

Recreanten

41,5per kwartaal

Senioren

59,5per kwartaal

A-jeugd

56,5per kwartaal
  • 16 - 18 jaar

B-jeugd

53,5per kwartaal
  • 14 - 16 jaar

C-jeugd

50,5per kwartaal
  • 12 - 14 jaar

D-jeugd

47,5per kwartaal
  • 10 - 12 jaar

E-jeugd

44,5per kwartaal
  • 8 - 10 jaar

F-jeugd

41,5per kwartaal
  • 6 - 8 jaar

Vrijwilligers Regeling:
Vanaf het seizoen 2016/2017 heeft het bestuur van Tweestroom, na goedkeuring ALV, besloten een vrijwilligersregeling in te voeren.
Tweestroom wil dit zoveel mogelijk doen op basis van vrijwilligheid.
De vrijwilligersregeling komt er in het kort op neer dat ieder lid aan het begin van het seizoen aangeeft welke verenigingsdienst hij/zij zal uitvoeren.
Voor jeugdleden t/m 14 jaar doet een van de ouders of verzorgers de activiteit.
Er zijn tal van taken zoals à coach, trainer, bestuurslid etc. waarvoor je je altijd kunt aanmelden. Dan word je vrijgesteld van de ‘verplichte’ vrijwilligers regeling.

Beëindiging lidmaatschap:
Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen dan dient u dit via dit formulier te doen.

Let hierbij op dat er een opzegtermijn van 1 kwartaal is. Dus men is naast het lopende ook het daaropvolgende kwartaal nog contributie verschuldigd. Zie ook Huishoudelijk reglement Artikel 6 a) en d)