Lidmaatschap uitschrijfformulier

Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen dan dient u dit via onderstaand formulier te doen.

Let hierbij op dat er een opzegtermijn van 1 kwartaal is. Dus men is naast het lopende ook het daaropvolgende kwartaal nog contributie verschuldigd.