Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Uitnodiging voor alle leden (of ouders van leden, waarvan de leden jonger zijn dan 18 jaar) van TWEESTROOM voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum: vrijdag 25 oktober 2019 om 21:00 uur
Locatie: in de sponsorruimte van het sportcafé Walburgen[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]Agenda:

 1. Opening & Welkom
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 23 september 2018
 5. Jaarverslagen van: Secretaris, Gym, Commissies / Klankbordgroep (toekomst klankbordgroep)
 6. Financieel verslag penningmeester
 7. Bevindingen kascontrole commissie
 8. Decharge Bestuur
  Opnieuw verkiesbaar:
  Gerard Bakker, algemeen bestuurslid
  Annelie Meeuwsen, secretaris
 9. Verkiezing kascontrole commissie
  Nicky Kuster (aftredend)
  Harry Rensen (2019-2020)
  Reserve benoemen
 10. Vaststellen van de begroting
 11. Contributie vaststelling
 12. Stand van zaken vervangen wedstrijdtenues
 13. Organisatie kersenfeest
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
error: Inhoud is beschermd!